wytwarzać

wytwarzać
gaminti

Słownik Polsko-Litewski. 2014.

Look at other dictionaries:

 • wytwarzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wytwarzaćam, wytwarzaća, wytwarzaćają, wytwarzaćany {{/stl 8}}– wytworzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, wytwarzaćrzę, wytwarzaćrzy, wytwarzaćtwórz, wytwarzaćrzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wytwarzać — ndk I, wytwarzaćam, wytwarzaćasz, wytwarzaćają, wytwarzaćaj, wytwarzaćał, wytwarzaćany wytworzyć dk VIb, wytwarzaćrzę, wytwarzaćrzysz, wytwarzaćtwórz, wytwarzaćrzył, wytwarzaćrzony 1. częściej ndk «produkować coś; tworząc wydzielać coś» Wytwarzać …   Słownik języka polskiego

 • wytwarzać się – wytworzyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} powstawać, tworzyć się, kształtować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po ostatnich wyborach wytworzyła się w kraju skomplikowana sytuacja . {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wytworzyć — → wytwarzać …   Słownik języka polskiego

 • generować — ndk IV, generowaćruje, generowaćował, generowaćowany 1. fiz. «wytwarzać, zwykle: wytwarzać pewną postać energii lub pewną formę przenoszenia energii» 2. jęz. «tworzyć nieskończony zbiór prawidłowo zbudowanych zdań i wyznaczać dla każdego z nich… …   Słownik języka polskiego

 • wydzielać — ndk I, wydzielaćam, wydzielaćasz, wydzielaćają, wydzielaćaj, wydzielaćał, wydzielaćany 1. forma ndk czas. wydzielić (p.) 2. «wydalać, wydawać coś z siebie» Kwiaty wydzielały mocny zapach. 3. biol. «o narządach żywego organizmu: wytwarzać… …   Słownik języka polskiego

 • generować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, generowaćruję, generowaćruje, generowaćany {{/stl 8}}– wygenerować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} wytwarzać pewne czynniki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • produkować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, produkowaćkuję, produkowaćkuje, produkowaćany {{/stl 8}}– wyprodukować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytwarzać dobra materialne, zajmować się produkcją… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • aminować — ndk IV, aminowaćnuję, aminowaćnujesz, aminowaćnuj, aminowaćował chem. «wprowadzać grupy aminowe do związków organicznych, tzn. wytwarzać organiczne pochodne amoniaku» …   Słownik języka polskiego

 • anodować — ndk IV, anodowaćduję, anodowaćdujesz, anodowaćduj, anodowaćował, anodowaćowany techn. «wytwarzać za pomocą elektrolizy na powierzchni przedmiotów ze stopów aluminium i magnezu cienką powłokę ich tlenków; eloksalować» …   Słownik języka polskiego

 • artykuł — m IV, D. u, Ms. artykułule; lm M. y 1. «niewielka praca (np. szkic literacki, rozprawka naukowa, felieton, recenzja, reportaż) umieszczona w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku itp.» Interesujący artykuł. Artykuł dyskusyjny, krytyczny, polemiczny …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”